Napadlo nás udělat z České Republiky

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZEMI SVĚTA.
PŘIDÁTE SE?

Šťastné Česko stojí na lidech, kterým záleží na optimální budoucnosti naší země, a kteří nechtějí jen čekat, až to za ně někdo udělá. Proto jsme si vytyčili cíl:
Během jedné generace z Česka udělat nejšťastnější místo pro život.

Už teď, přes všechny své vnímané nedostatky, je naše země jedním z nejlepších míst k životu a stojí na lidech, kteří často mimo záři reflektorů investujete svůj čas, angažujete se, inovujete, inspirujete, tvoříte a prostě pracujete a pomáháte. Svým rodinám, přátelům, v práci, ve firmách, projektech, ve svém okolí, nebo i lidem, které neznáte.

Vy jste ti, kteří naší zemi posouvají dál. Děkujeme. A pak jste tady správně. 🙂

Hodnoty, na kterých můžeme stavět

Jaké by to bylo udělat z naší země nejšťastnější místo na světě?
Co by se musel stát, abychom viděli štěstí v každém okamžiku života?
Je hrubé domácí štěstí důležitější než hrubý domácí produkt?
Jaké akce v realitě by se musely dít, abychom viděli výsledky v realitě?

I to jsou otázky, které si klademe a
může si je klást celé Šťastné Česko 🙂

NAŠE MISE:

Do roku 2040 společnou prací umožnit, aby se z České republiky stala nejšťatnější země světa a ověřit to českým indexem štěstí

Spojili jsme se v hnutí, které chce tuto vizi naplnit. Spojujeme lidi, kteří mají chuť něco udělat pro sebe, své okolí i pro celou zem.

Inspirujeme a podporujeme ty, kteří chtějí pomáhat a přispět ke šťastnému Česku, jen třeba nevědí, jak začít, kde přiložit ruku k dílu nebo potřebují jen trochu popostrčit.

Propojujeme jednotlivé lidi a snahy do většího společného záměru, sdílíme dlouhodobou vizi a pomáháme najít hlubší smysl v tom, co každý den dělají. Přecházíme společně od záměru k inspirované akci.

asdfasdf

VĚŘÍME, ŽE...

Štěstí není náhoda. Štěstí je zde každý den a pro všechny. Štěstí je harmonie duše, mysli a těla. Štěstí je vnitřní stav a začíná u každého z nás a šíří se ven.
Radostná a tvořivá práce zvedá ekonomickou prosperitu. Věříme, že důležitější než HDP (Hrubý domácí produkt) je HDŠ (Hrubé domácí štěstí).

CHCETE SE PŘIDAT, ZAPOJIT, TVOŘIT,
ŠÍŘIT MYŠLENKY NEBO SPOLUPRACOVAT?

Můžete přidat a zobrazit zde svůj už běžící projekt.
Můžete se aktivně zapojit a vytvořit šťastnou buňku hnutí.
Vítáme podporovatele, mecenáše a nové zdroje růstu.
Voláme game-changery a lídry, kteří chtějí jít a být příkladem.

PILÍŘE PRO PRÁCI:

Oblasti, kde zaměřujeme pozornost

 • 1
  INSPIROVAT A BAVIT SE:
  Kolem témat štěstí, well-being, hrubého domácího štěstí, prosperity a spokojenosti. Pořádat výroční konferenci (Den pro štěstí), setkání v senátu (Šťěstí v senátu) a lokální aktivity (Místa štěstí).
 • 2
  PODPOROVAT A TVOŘIT:
  Poskytujeme zdroje, know-how a finance projektům, které aktivně rozšiřují nebo pracují v duchu myšlenek vize Šťastného Česka ať už individuálně nebo v rámci projektů.
 • 3
  MĚŘIT A RŮST:
  Každý rok společně s agenturou STEM tvoříme, měříme a sledujeme Český index štěstí a publikujeme jeho výsledky.