Štěstí je volba

Nadační fond Šťastné Česko je iniciátorem a moderátorem inkluzivní diskuze o štěstí a blahobytu. Chceme, aby ukazatele úrovně štěstí a wellbeingu doplnily ty ekonomické (HDP), tak jako se tomu stalo na Novém Zélandu, ve Skotsku, Bhútánu nebo na Islandu, a staly se vodítkem při rozhodovacích procesech jednotlivců, komunit i celé společnosti.

Štěstí je volba

Nadační fond Šťastné Česko je iniciátorem a moderátorem inkluzivní diskuze o štěstí a blahobytu. Chceme, aby ukazatele úrovně štěstí a wellbeingu doplnily ty ekonomické (HDP), tak jako se tomu stalo na Novém Zélandu, ve Skotsku, Bhútánu nebo na Islandu, a staly se vodítkem při rozhodovacích procesech jednotlivců, komunit i celé společnosti.

KDO JSME?

Nadační fond Šťastné Česko

Nadační fond Šťastné Česko (NFŠČ) již od roku 2016 otevírá diskuzi o štěstí, spokojenosti a wellbeingu a má za cíl přenastavit celospolečenský diskurz a začlenit perspektivu štěstí a wellbeingu do každodenních životů lidí, byznysu i do politických rozhodovacích procesů. Štěstí vnímá jako univerzální a stěžejní téma pro jednotlivce i celou společnost. Představuje platformu, která o konceptu wellbeingu a indexu štěstí informuje, propaguje jej, inspiruje příklady tuzemskými i těmi ze zahraničí. Podporuje jednotlivce, organizace a firmy v naplňování společné vize: učinit Česko šťastnější zemí.

Ve spolupráci se sociology měří kvalitu života v Česku, pořádá akce, workshopy i diskuze. Snaží se pojmenovat, ve kterých oblastech je možné v Česku kvalitu života zlepšovat. Perpsektivu kvalit života chce předat i místním samosprávám, firmám a politikům.

Česko je již dnes jednou z nejbezpečnějších zemí světa s ohromným potenciálem patřit i mezi ty nejštastnější. Optikou zemí rozvojového světa už Česko šťastné je (také dle Výzkumu štěstí a kvality života od STEM). Jak ale můžeme kvalitu života dál rozvíjet? Na co je třeba se zaměřit?

Věříme, že...

Štěstí je smysl života.
Blahobyt (wellbeing) je víc než jen ekonomický růst.
HDP (Hrubý domácí produkt) < HNŠ (Hrubé národní štěstí) < HGŠ (Hrubé globální štěstí)
Pokud chceme o HNŠ mluvit, musíme jej umět změřit.
Nad určitou míru bohatství se štěstí nezvyšuje.

WELLBEING

Co je společenský blahobyt, čili wellbeing?

Pokud chceme o společenském štěstí a blahobytu mluvit, musíme ho umět změřit. Klasické ukazatele materiálního blahobytu (HDP) nejsou dostatečné a ukazuje se, že mohou být i škodlivé. Proto Šťastné Česko už několik let s Ústavem empirických výzkumů STEM organizuje Výzkum štěstí a kvality života, kde se zaměřujeme na deset dimenzí:

 • 1
  KOM
  Dimenze životaschopné komunity
 • 2
  MADI
  Dimenze materiální úrovně
 • 3
  POHO
  Dimenze psychické pohody
 • 4
  CAS
  Dimenze trávení a využití času
 • 5
  VEREJ
  Dimenze správy věcí veřejných
 • 6
  EDU
  Dimenze vzdělání
 • 7
  DUCHOV
  Dimenze duchovního a kulturního rozvoje
 • 8
  ZDR
  Dimenze zdraví
 • 9
  PRO
  Dimenze životního prostředí
 • 10
  JISTO
  Dimenze jistot a zabezpečení

Tyto dimenze slouží jako základ pro činnost Nadačního fondu Šťastné Česko. Zároveň je třeba mít na paměti, že z určitých pohledů, například toho filozofického či psychologického (vizte Hogenovou v Senátu), štěstí jednotlivce měřit nelze, jelikož je to niterný prožitek “bytí u sebe”, čili si jej do jisté míry přivozujeme sami. I tyto aspekty musíme při naší práci zohlednit a dál s nimi pracovat, zejména v dimenzi duchovního rozvoje, kde jsou zásadní psychoanalýza, koučink nebo meditace.

Dimenze štěstí a jejich měření tedy slouží převážně k pojmenování celospolečenské situace a kvality života u nás. Chceme, aby se jednotlivci, soukromé společnosti, místní samosprávy i volení zástupci na celonárodní úrovni zabývali dopady svého decision-makingu na tyto oblasti. Každá nová změna jde posoudit z hlediska dimenzí štěstí a kvality života.

Práce na rozvíjení kvality života ve společnosti i osobního štěstí je úkol průběžný a jaksi nikdy nekončící.  Proto o Nadačním fondu Šťastné Česko přemýšlíme jako o dlouhodobém projektu, který se bude postupně adaptovat na měnící se podmínky - na technologizaci, inovaci i AI, které přinesou wellbeingu i osobnímu štěstí nové výzvy.

O NÁS

Kdo stojí za nadačním fondem ŠČ?

Lilia Khousnoutdinová, Ctirad Hemelík, Katka Fišerová, Ondřej Koutský, Petra Schwartz Koutská a další.

Zakládajícími členy jsou David KiršCtirad Hemelík. Podnikatelé, vizionáři, přátelé, kteří se nemůžou zbavit potřeby, že mimo vydělávání peněz je fajn dělat pro radost i pár dalších věcí. Další zakládající členkou je také Lilia Khousnoutdinová, publicistka, navrhářka, cestovatelka (a duší revolucionářka), hluboce zamilovaná do Bhutánu, kam vede i výpravy a vypomohla s několika projekty v rozvojovém a charitativním sektoru.  

Zakladatelé a členové správní rady fondu:

David
Kirš

Ctirad
Hemelík

Lilia
Khousnoutdinova

Členové dozorčí rady fondu:

Martina
Mazancová

Jan
Polák

Kateřina
Fišerová

Štěstí vnímáme jako univerzální a stěžejní téma pro jednotlivce i celou společnost. Hnutí je pro každého, kdo chce přestat o změně jen povídat, ale má chuť se pustit do společné práce.
Pro každého, kdo na rozvoji Česka už pracuje a chce svoje úsilí propojit s dalšími. Pro lidi, kteří nevědí, jak začít a potřebují trochu pomoci. Spojujeme firmy, spolky, nevládní sektor i angažované jedince. 

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA

Vize Šťastného Česka

Věříme, že nejsme sami, kteří v současnosti vidí ohromující příležitosti. Abychom dokázali čelit aktuálním výzvám, potřebujeme vizi, kterou jsme stanovili s vědomím, že je to meta, jíž je velmi těžké dosáhnout: NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA.

Víme ale, že když vyvineme-li dostatečně tvořivou práci, dokážeme nemožné. Můžeme být všichni nad míru šťastní. A možná skutečně můžeme z Česka udělat nejšťastnější a nejspokojenější zemi pro život na planetě Zemi.

Proč věříme v úspěch?

Mnoho hnutí se pokoušelo a pokouší o podobnou vizi a my se z toho radujeme. Co přinášíme jako nové je příklad tvořit a manifestovat vize ne z prostoru nespokojenosti, že je něco nyní špatně, ale z vědomí, že nyní je to v pořádku tak, jak to je, ale to neznamená, že nemůžeme dál růst a celkovou kvalitu života zvyšovat.

Jak to uděláme?

V první řadě jdeme sami příkladem. Realizujeme vlastní projekty, které mají za cíl Česko posouvat směrem ke šťastnému životu. Už od roku 2016 spolupracujeme s Ústavem empirických výzkumů STEM a zkoumáme tzv. Index kvality života v Česku. Při tvorbě metodiky jsme se inspirovali v Bhútánu, kde měří takzvané “Hrubé národní štěstí” už od sedmdesátých let. 

Začínáme postupnými menšími krůčky a vytváříme sněhovou kouli, která se postupně nabaluje. Tvoříme silné hnutí, které dokáže dosáhnout celospolečenské změny myšlení i chování.

Nevymýšlíme vymyšlené. Problém není v tom, že by společnost nevěděla, co dělat. Vizí, záměrů a koncepcí je dost. Chybí schopnost realizace. Proto se zaměřujeme na uvedení projektů do pohybu, na jejich podporu a případné rozšíření v realitě. Inspirujeme, propojujeme, podporujeme, sdílíme.

Pro koho je hnutí určené?

Štěstí vnímáme jako univerzální a stěžejní téma pro jednotlivce i celou společnost. Hnutí je pro každého, kdo chce přestat o změně jen povídat, ale má chuť se pustit do společné práce.
Pro každého, kdo na rozvoji Česka už pracuje a chce svoje úsilí propojit s dalšími. Pro lidi, kteří nevědí, jak začít a potřebují trochu pomoci. Spojujeme firmy, spolky, nevládní sektor i angažované jedince. 

Nejsme v tom sami. Přístup ke štěstí, podobný tomu bhútánskému, zaujímají i další státy, například Island, Skotsko nebo Nový Zéland.
Díky opuštění cesty tzv. nekonečného růstu a návratu k udržitelnému přemýšlení slaví se svými politikami úspěchy a lze čekat, že se jejich řady rozrostou. 

Měříme, inspirujeme, podporujeme

Díky měření jsme schopni říct, jak na tom jsme a jaké dílčí cíle si můžeme v dalších desetiletích vytyčit.
Založili jsme školu, kde o štěstí vyučujeme. Organizujeme konference a setkání o štěstí. Řídíme firmy, které kromě zisku usilují o rozvoj Česka v různých oblastech. Zvedáme povědomí o štěstí a jeho důležitosti.

Pomáháme druhým začít s vlastním projekty, rozvinout je a podporujeme je v jejich snažení. Proto vytváříme vzájemně propojenou síť lidí, záměrů, běžících projektů a zdrojů, které se vzájemně podporují. A předáváme si vzájemně know-how, jak přejít od záměru k inspirované akci.

Zviditelňujeme již existující projekty, spojujeme je do společné vize a ukazujeme všem, že v tom nejsou sami, že má cenu začít a pokračovat.

Hodnoty Šťastného Česka

ŠČ tvoříme z lásky a z uvědomění, že jsme dokonale propojeni se všemi lidmi, přírodou, s celou zemí. Nevznikli jsme z naštvanosti, nespokojenosti, strachu, pocitu ohrožení ani na protest proti někomu či něčemu. Štěstí vnímáme ve stručnosti jako kombinaci:

 • našeho nadšení pro to, co nás naplňuje a co máme možnost dělat každý den
 • naší potřeby navazovat a žít kvalitní vztahy
 • potřeby bezpečnosti a stability našich financí
 • úrovně našeho duševního a fyzického zdraví a celkové kondice
 • naší sounáležitosti s prostředím, ve kterém se pohybujeme.