Štěstí je volba

Nadační fond Šťastné Česko je iniciátorem a šiřitelem diskuze o štěstí a blahobytu. Zveme k nové myšlence: Že štěstí a bohatství je tu pro všechny dost. Že není pravda, že platí jen ty nebo já, ale hlavně ty a já. Chceme, aby ukazatele úrovně štěstí a wellbeingu doplnily ty ekonomické (HDP), tak jako se tomu stalo na Novém Zélandu, ve Skotsku, Bhútánu nebo na Islandu, a staly se vodítkem při rozhodovacích procesech jednotlivců, komunit i celé společnosti.

Štěstí je volba

Nadační fond Šťastné Česko je iniciátorem a šiřitelem diskuze o štěstí a blahobytu. Zveme k nové myšlence: Že štěstí a bohatství je tu pro všechny dost. Že není pravda, že platí jen ty nebo já, ale hlavně ty a já. Chceme, aby ukazatele úrovně štěstí a wellbeingu doplnily ty ekonomické (HDP), tak jako se tomu stalo na Novém Zélandu, ve Skotsku, Bhútánu nebo na Islandu, a staly se vodítkem při rozhodovacích procesech jednotlivců, komunit i celé společnosti.

KDO JSME?

Nadační fond Šťastné Česko

Nadační fond Šťastné Česko (NFŠČ) již od roku 2016 otevírá diskuzi o štěstí, spokojenosti a wellbeingu a má za cíl přenastavit celospolečenský pohled a začlenit perspektivu štěstí a wellbeingu do každodenních životů lidí, byznysu i do politických rozhodovacích procesů. Štěstí vnímá jako univerzální a stěžejní téma pro jednotlivce i celou společnost. Představuje platformu, která o konceptu wellbeingu a indexu štěstí informuje, propaguje jej, inspiruje příklady tuzemskými i těmi ze zahraničí. Podporuje jednotlivce, organizace a firmy v naplňování společné vize: učinit Česko šťastnější zemí.

Ve spolupráci se sociology měří kvalitu života v Česku, pořádá akce, workshopy i diskuze. Snaží se pojmenovat, ve kterých oblastech je možné v Česku kvalitu života zlepšovat. Perpsektivu kvalit života chce předat i místním samosprávám, firmám a politikům.

Česko je již dnes jednou z nejbezpečnějších zemí světa s ohromným potenciálem patřit i mezi ty nejštastnější. Optikou zemí rozvojového světa už Česko šťastné je (také dle Výzkumu štěstí a kvality života od STEM). Jak ale můžeme kvalitu života dál rozvíjet? Na co je třeba se zaměřit?

Věříme, že...

Štěstí je smysl i zdroj života.
Blahobyt (wellbeing) je víc než jen ekonomický růst.
HDP (Hrubý domácí produkt) < HNŠ (Hrubé národní štěstí) < HGŠ (Hrubé globální štěstí)
Pokud chceme o HNŠ mluvit, musíme jej umět změřit.
Nad určitou míru bohatství se štěstí nezvyšuje.

WELLBEING

Co je společenský blahobyt, čili wellbeing?

Pokud chceme o společenském štěstí a blahobytu mluvit, musíme ho umět změřit. Klasické ukazatele materiálního blahobytu (HDP) nejsou dostatečné a ukazuje se, že mohou být i škodlivé. Proto Šťastné Česko už několik let s Ústavem empirických výzkumů STEM organizuje Výzkum štěstí a kvality života, kde se zaměřujeme na deset dimenzí:

 • 1
  KOM
  Dimenze životaschopné komunity
 • 2
  MADI
  Dimenze materiální úrovně
 • 3
  POHO
  Dimenze psychické pohody
 • 4
  CAS
  Dimenze trávení a využití času
 • 5
  VEREJ
  Dimenze správy věcí veřejných
 • 6
  EDU
  Dimenze vzdělání
 • 7
  DUCHOV
  Dimenze duchovního a kulturního rozvoje
 • 8
  ZDR
  Dimenze zdraví
 • 9
  PRO
  Dimenze životního prostředí
 • 10
  JISTO
  Dimenze jistot a zabezpečení

Tyto dimenze slouží jako základní pilíře pro měření dopadů aktivit Nadačního fondu Šťastné Česko. Zároveň je třeba mít na paměti, že z určitých pohledů, například toho filozofického či psychologického (vizte Hogenovou v Senátu), štěstí jednotlivce měřit nelze, jelikož je to niterný prožitek “bytí u sebe”, čili si jej do jisté míry přivozujeme sami. I tyto aspekty musíme při naší práci zohlednit a dál s nimi pracovat, zejména v dimenzi duchovního rozvoje, kde jsou zásadní psychoanalýza, koučink nebo meditace.

Dimenze štěstí a jejich měření tedy slouží převážně k pojmenování celospolečenské situace a kvality života u nás. Chceme, aby se jednotlivci, soukromé společnosti, místní samosprávy i volení zástupci na celonárodní úrovni zabývali dopady svého rozhodování/decision-makingu na tyto oblasti. Každá nová změna jde posoudit z hlediska dimenzí štěstí a hlubší kvality života. Zveme nejen k horizontálnímu pohledu na svět, který nás žene dál a dále, ale také k vertikálnímu směru, který si všímá krásy a toho, co zde už je.

Práce na rozvíjení kvality života ve společnosti i osobního štěstí je úkol průběžný a jaksi nikdy nekončící.  Proto o Nadačním fondu Šťastné Česko přemýšlíme jako o dlouhodobém projektu, který se bude postupně adaptovat na měnící se podmínky - na technologizaci, inovaci i AI, které přinesou wellbeingu i osobnímu štěstí nové výzvy.

O NÁS

Kdo stojí za nadačním fondem ŠČ?

Lilia Khousnoutdinová, Ctirad Hemelík, David Kirš, Katka Fišerová, Martin Jotov, dříve také Ondřej Koutský, Petra Schwartz Koutská, Martina Mazancová a Jan Polák a další.

Zakládajícími členy jsou David KiršCtirad Hemelík. Podnikatelé, vizionáři, přátelé, kteří se nemůžou zbavit potřeby, že mimo vydělávání peněz je fajn dělat pro radost i pár dalších věcí. Další zakládající členkou je také Lilia Khousnoutdinová, publicistka, navrhářka, cestovatelka (a duší revolucionářka), hluboce zamilovaná do Bhutánu, kam vede i výpravy a vypomohla s několika projekty v rozvojovém a charitativním sektoru a kde se také zrodil nápad přenést myšlenky Bhutánského HDŠ k nám do České republiky.  

Členové správní rady fondu:

David
Kirš

Martin
Jotov

Kateřina
Fišerová

Členové dozorčí rady fondu:

Kája
Kofroňová

Ctirad
Hemelík

Lilia
Khousnoutdinova

Štěstí vnímáme jako univerzální a stěžejní téma pro jednotlivce i celou společnost. Hnutí je pro každého, kdo chce přestat o změně jen povídat, ale má chuť se pustit do společné práce.
Pro každého, kdo na rozvoji Česka už pracuje a chce svoje úsilí propojit s dalšími. Pro lidi, kteří nevědí, jak začít a potřebují trochu pomoci. Spojujeme firmy, spolky, nevládní sektor i angažované jedince. 

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA

Vize Šťastného Česka

Věříme, že nejsme sami, kteří v současnosti vidí ohromující příležitosti. Abychom dokázali čelit aktuálním výzvám, potřebujeme vizi, kterou jsme stanovili s vědomím, že je to meta, jíž je velmi těžké dosáhnout: NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA.

Víme ale, že když vyvineme-li dostatečně tvořivou práci, dokážeme nemožné. Můžeme být všichni nad míru šťastní. A možná skutečně můžeme z Česka udělat nejšťastnější a nejspokojenější zemi pro život na planetě Zemi.

Proč věříme v úspěch?

Mnoho hnutí se pokoušelo a pokouší o podobnou vizi a my se z toho radujeme. Co přinášíme jako nové je příklad tvořit a manifestovat vize ne z prostoru nespokojenosti, že je něco nyní špatně, ale z vědomí, že nyní je to v pořádku tak, jak to je, ale to neznamená, že nemůžeme dál růst a celkovou kvalitu života zvyšovat.

Jak to uděláme?

V první řadě jdeme sami příkladem. Realizujeme vlastní projekty, které mají za cíl Česko posouvat směrem ke šťastnému životu. Už od roku 2016 spolupracujeme s Ústavem empirických výzkumů STEM a zkoumáme tzv. Index kvality života v Česku. Při tvorbě metodiky jsme se inspirovali v Bhútánu, kde měří takzvané “Hrubé národní štěstí” už od sedmdesátých let. 

Začínáme postupnými menšími krůčky a vytváříme sněhovou kouli, která se postupně nabaluje. Tvoříme silné hnutí, které dokáže dosáhnout celospolečenské změny myšlení i chování.

Nevymýšlíme vymyšlené. Problém není v tom, že by společnost nevěděla, co dělat. Vizí, záměrů a koncepcí je dost. Chybí schopnost realizace. Proto se zaměřujeme na uvedení projektů do pohybu, na jejich podporu a případné rozšíření v realitě. Inspirujeme, propojujeme, podporujeme, sdílíme.

Pro koho je hnutí určené?

Štěstí vnímáme jako univerzální a stěžejní téma pro jednotlivce i celou společnost. Hnutí je pro každého, kdo chce přestat o změně jen povídat, ale má chuť se pustit do společné práce.
Pro každého, kdo na rozvoji Česka už pracuje a chce svoje úsilí propojit s dalšími. Pro lidi, kteří nevědí, jak začít a potřebují trochu pomoci. Spojujeme firmy, spolky, nevládní sektor i angažované jedince. 

Nejsme v tom sami. Přístup ke štěstí, podobný tomu bhútánskému, zaujímají i další státy, například Island, Skotsko nebo Nový Zéland.
Díky opuštění cesty tzv. nekonečného růstu a návratu k udržitelnému přemýšlení slaví se svými politikami úspěchy a lze čekat, že se jejich řady rozrostou. 

Měříme, inspirujeme, podporujeme

Díky měření jsme schopni říct, jak na tom jsme a jaké dílčí cíle si můžeme v dalších desetiletích vytyčit.
Založili jsme školu, kde o štěstí vyučujeme. Organizujeme konference a setkání o štěstí. Řídíme firmy, které kromě zisku usilují o rozvoj Česka v různých oblastech. Zvedáme povědomí o štěstí a jeho důležitosti.

Pomáháme druhým začít s vlastním projekty, rozvinout je a podporujeme je v jejich snažení. Proto vytváříme vzájemně propojenou síť lidí, záměrů, běžících projektů a zdrojů, které se vzájemně podporují. A předáváme si vzájemně know-how, jak přejít od záměru k inspirované akci.

Zviditelňujeme již existující projekty, spojujeme je do společné vize a ukazujeme všem, že v tom nejsou sami, že má cenu začít a pokračovat.

Hodnoty Šťastného Česka

ŠČ tvoříme z lásky a z uvědomění, že jsme dokonale propojeni se všemi lidmi, přírodou, s celou zemí. Nevznikli jsme z naštvanosti, nespokojenosti, strachu, pocitu ohrožení ani na protest proti někomu či něčemu. Štěstí vnímáme ve stručnosti jako kombinaci:

 • našeho nadšení pro to, co nás naplňuje a co máme možnost dělat každý den
 • naší potřeby navazovat a žít kvalitní vztahy
 • potřeby bezpečnosti a stability našich financí
 • úrovně našeho duševního a fyzického zdraví a celkové kondice
 • naší sounáležitosti s prostředím, ve kterém se pohybujeme.