Zdá se, že za tím vším snažením
je jedna obyčejná touha.

Být prostě šťastný člověk...

Nadační fond Šťastné Česko

Pojďme společně z Česka vytvořit zemi,
kde se nám bude dobře žít.

Akce na podporu myšlenky hrubého domácího štěstí a zároveň k příležitosti založení fondu Šťastné česko proběhla 18.5.2016 v nabytém sále pražské Lucerny.

Hrubé domácí štěstí

Hrubé domácí štěstí (HDŠ) je koncept, který se snaží vyjádřit míru kvality lidského života a rozvoje společnosti pomocí přesnějšího ukazatele, než jakým je hrubý domácí produkt. Hrubé domácí štěstí je alternativou k tradičnímu pojetí hrubého domácího produktu. 

Osobnosti, které podporují Šťastné Česko

Jan Mühlfeit

Jan Mühlfeit

Libor Malý

Libor Malý

Karel Janeček

Karel Janeček

Jannis Samaras

Jannis Samaras

Deepak Chopra

Deepak Chopra

Eric Pearl

Eric Pearl

Sanjiv Suri

Sanjiv Suri

James A. Cusumano

James A. Cusumano

NAŠE PILÍŘE

Hlavní oblasti, kterým se nadační fond věnuje

  • 1

    MĚŘIT: Český index štěstí

  • 2

    UČIT: Štěstí do škol

  • 3

    VÉST: Šťastní lídři ve firmách

„Štěstí je zdravý rozum, humor, lehkost i radost,
štěstí je i pláč, smutek, déšť a celý život.“

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT?