VIZE ŠŤASTNÉHO ČESKA

Věříme, že nejsme sami, kteří v současnosti vidí ohromující příležitosti. Abychom dokázali čelit aktuálním výzvám, potřebujeme vizi, kterou jsme stanovili s vědomím, že je to meta, jíž je velmi těžké dosáhnout:

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA.

Víme ale, že když vyvineme-li dostatečně tvořivou práci, dokážeme nemožné. Můžeme být všichni nad míru šťastní. A možná skutečně můžeme z Česka udělat nejšťastnější a nejspokojenější zemi pro život na planetě Zemi.

Proč věříme v úspěch?

Mnoho hnutí se pokoušelo a pokouší o podobnou vizi a my se z toho radujeme. Co přinášíme jako nové je příklad tvořit a manifestovat vize ne z prostoru nespokojenosti, že je něco nyní špatně, ale z vědomí, že nyní je to v pořádku tak, jak to je, ale to neznamená, že nemůžeme dál růst a celkovou kvalitu života zvyšovat.

Jak to uděláme?

V první řadě jdeme sami příkladem. Realizujeme vlastní projekty, které mají za cíl Česko posouvat směrem ke šťastnému životu. Už od roku 2016 spolupracujeme s Ústavem empirických výzkumů STEM a zkoumáme tzv. Index kvality života v Česku. Při tvorbě metodiky jsme se inspirovali v Bhútánu, kde měří takzvané “Hrubé národní štěstí” už od sedmdesátých let. 

Začínáme postupnými menšími krůčky a vytváříme sněhovou kouli, která se postupně nabaluje. Tvoříme silné hnutí, které dokáže dosáhnout celospolečenské změny myšlení i chování.

Nevymýšlíme vymyšlené. Problém není v tom, že by společnost nevěděla, co dělat. Vizí, záměrů a koncepcí je dost. Chybí schopnost realizace. Proto se zaměřujeme na uvedení projektů do pohybu, na jejich podporu a případné rozšíření v realitě. Inspirujeme, propojujeme, podporujeme, sdílíme.

Měříme, inspirujeme, podporujeme

Díky měření jsme schopni říct, jak na tom jsme a jaké dílčí cíle si můžeme v dalších desetiletích vytyčit.

Založili jsme školu, kde o štěstí vyučujeme. Organizujeme konference a setkání o štěstí. Řídíme firmy, které kromě zisku usilují o rozvoj Česka v různých oblastech. Zvedáme povědomí o štěstí a jeho důležitosti.

Pomáháme druhým začít s vlastním projekty, rozvinout je a podporujeme je v jejich snažení. Proto vytváříme vzájemně propojenou síť lidí, záměrů, běžících projektů a zdrojů, které se vzájemně podporují. A předáváme si vzájemně know-how, jak přejít od záměru k inspirované akci.

Zviditelňujeme již existující projekty, spojujeme je do společné vize a ukazujeme všem, že v tom nejsou sami, že má cenu začít a pokračovat.

Hodnoty Šťastného Česka

Šťastné Česko tvoříme z lásky a z uvědomění, že jsme dokonale propojeni se všemi k lidmi, přírodou, s celou zemí. Nevznikli jsme z naštvanosti, nespokojenosti, strachu, pocitu ohrožení ani na protest proti někomu či něčemu.

Pro koho je hnutí určené?

Štěstí vnímáme jako univerzální a stěžejní téma pro jednotlivce i celou společnost. Hnutí je pro každého, kdo chce přestat o změně jen povídat, ale má chuť se pustit do společné práce. Pro každého, kdo na rozvoji Česka už pracuje a chce svoje úsilí propojit s dalšími. Pro lidi, kteří nevědí, jak začít a potřebují trochu pomoci. Spojujeme firmy, spolky, nevládní sektor i angažované jedince. 

Nejsme v tom sami. Přístup ke štěstí, podobný tomu bhútánskému, zaujímají i další státy, například Island, Skotsko nebo Nový Zéland. Díky opuštění cesty tzv. nekonečného růstu a návratu k udržitelnému přemýšlení slaví se svými politikami úspěchy a lze čekat, že se jejich řady rozrostou. 

Štěstí vnímáme ve stručnosti jako kombinaci:

  • našeho nadšení pro to, co nás naplňuje a co máme možnost dělat každý den
  • naší potřeby navazovat a žít kvalitní vztahy
  • potřeby bezpečnosti a stability našich financí
  • úrovně našeho duševního a fyzického zdraví a celkové kondice
  • naší sounáležitosti s prostředím, ve kterém se pohybujeme.

Přidejte se ke Šťastnému Česku.

„Štěstí je zdravý rozum, humor, lehkost a radost,
štěstí je i pláč, smutek, déšť - celý život.“

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ ŠŤASTNÉHO ČESKA